Strona główna:

Strona poświęcona przybliżeniu studentom II roku Informatyki podstawowego wyposażenia wykorzystywanego w WP.